De Geo-future van het onderwijs?

Projecten in het onderwijs. Het maakt het onderwijs voor leerlingen betekenisvol en het laat de samenhang tussen verschillende onderwerpen veel duidelijker zien. Het Nederlandse onderwijs is nog zeker niet zover dat er veel vakoverstijgende projecten plaatsvinden in het voortgezet onderwijs. Dit is helaas vaak niet mogelijk vanwege de huidige manier van toetsen en examineren. Er is een concept die dit wel voor elkaar heeft gekregen. Op een Geo Future School werken leerlingen aan verschillende belangrijke thema’s in projectvorm. Hiervoor werken verschillende vakken zoals aardrijkskunde, economie of scheikunde samen en wordt de kennis geïntegreerd in één module. Maar wat is dat nou, een Geo Future School, en wat heeft de leerling eraan?

Drukwerk
Bron: www.hetstreek.nl/bovenbuurtweg/goe-future

Een Geo Future School is een stroming in het voortgezet onderwijs dat zicht richt op een aantal belangrijke thema’s, ook wel Grand Challenges genoemd. Deze zijn klimaatverandering, energie, water, voedsel, geopolitiek, gezondheid en logistiek. Aan de hand van deze onderwerpen worden modules opgezet die ontwikkeld worden samen met bedrijven of onderwijsinstellingen. De modules bevatten voorbeelden en opdrachten uit het echte leven. Dit geeft leerlingen meer motivatie en ze steken er zeer veel van op. De modules beslaan meerdere traditionele vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, economie, scheikunde, natuurkunde, biologie, Nederlands en wiskunde. Een Geo Future School richt zich dus niet alleen op aardrijkskunde. De onderwerpen zijn breder dan aardrijkskunde, het is een versterking van de onderwerpen en het heeft ook samenwerking met andere traditionele schoolvakken nodig.Lees meer »

Het brein centraal in onderwijs

Tijdens de Blink-dag op woensdag 16 maart van de educatieve uitgeverij Blink sprak Lucia Talamini over het brein van leerlingen. Ze gaf inzicht in hoe het brein werkt en gaf tips om deze kennis toe te passen in de klas. In dit artikel probeer ik haar presentatie zo goed mogelijk samen te vatten. Zo kunnen meer mensen de kennis van het brein gebruiken in hun didactiek.

Geheugen
Als eerste het geheugen, dit is natuurlijk erg belangrijk bij leren, essentieel zelfs. Maar hoe werkt dit nou? Informatie volgt een bepaalde weg in het brein, dit is de informatiestroom. Als bepaalde informatie vaker dezelfde weg heeft afgelegd, ontstaat er een geheugenspoor. Dit is een groep hersencellen met versterkte onderlinge contacten. Dit geheugenspoor zorgt ervoor dat je iets herinnert als je aan iets anders denkt, de verbindingen hiertussen zijn sterk. Het versterken van de verbindingen is belangrijk om zaken langer en beter te kunnen onthouden en de informatie ook toe te kunnen passen. De verbindingen kunnen versterkt worden door herhaling, en dan vooral herhaling in verschillende contexten en over de tijd.

Een tool die hiervoor gebruikt kan worden is Quizlet, daar schreef ik al eerder over. Lees meer »

Op zoek naar een vervolgopleiding – Deel 3

In deel 1 en deel 2 heb ik al veel verteld over mijn wensen voor een vervolgopleiding, in dit deel ga ik verder met de minor die ik volgend jaar graag wil doen. De master die in het vorige deel al voorbij kwam, Educational Sciences and Technology heb ik nog steeds op het oog en ik ben zeer enthousiast.

Voor mijn minor van 15 EC in jaar drie van mijn opleiding ben ik op zoek gegaan in het buitenland, in Nederland kon ik weinig vinden wat ik ook echt interessant vind. Na een lange zoektocht, er zijn namelijk erg veel universiteiten in Europa, heb ik een module in Zweden gevonden. Aan Lund University in Lund (verrassend he?) is een module Satellite Remote Sensing van zowaar 15 EC. Momenteel ben ik bezig om te kijken of ik deze module als minor kan doen en of de data van die module ook aansluiten bij de beschikbare periode van mijn opleiding hier in Nederland.

In de module komt de basis van remote sensing en de verschillende satellieten aan bod, maar ook dingen zoals data management, het verwerken van satellietbeelden en het integreren van data verkregen op andere manieren. Vorig jaar heb ik een MOOC gevolgd via FutureLearn, Monitoring climate from space, en zo heeft dit onderwerp mijn interesse gekregen.

In de kaart hieronder zie je waar Lund university ligt.