GIS in het voortgezet onderwijs

Op het voortgezet onderwijs leren kinderen veel over de wereld. Dat gebeurd bij het vak aardrijkskunde, maar ook bij andere vakken. GIS en digitale kaarten kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. Hieronder staan per vak tips, tools, lesmateriaal en inspiratie voor leraren die hier meer mee willen doen.

Aardrijkskunde

Biologie

Economie

Maatschappijleer

Vakoverstijgend