GIS per onderwijssoort

Lesgeven over de wereld, dat gebeurt op allerlei plekken. Beginnend bij jonge kinderen, tot aan universiteitsstudenten. Op al die lagen kan GIS een rol spelen bij het overbrengen van kennis en vaardigheden.

Bekijk hieronder per onderwijssoort meer informatie over hoe GIS waardevol kan zijn:

Primair onderwijs (po)

Voortgezet onderwijs (vo)

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Hoger beroepsonderwijs (hbo)

Wetenschappelijk onderwijs (wo)