Geotools

Op het internet zijn er veel kaartviewers en andere ‘geotools’ beschikbaar die goed te gebruiken zijn als voorbereiding van of tijdens de aardrijkskundeles. Op deze pagina geef ik een overzicht van deze tools die ik zal blijven aanvullen als ik nieuwe tools tegenkom of als er nieuwe uitkomen.

ArcGIS Online
www.arcgis.com
Via deze website zijn kaarten, StoryMaps en veldwerk opdrachten te maken. Gratis licentie te verkrijgen via het ArcGIS voor op School programma. ArcGIS Online bevat een grote database met kaartlagen, die zijn te bekijken via de Levende Atlas.

image

EduGIS
https://kaart.edugis.nl/
EduGIS is speciaal ontwikkeld voor het (voortgezet) onderwijs, met een kaartviewer met daarin veel verschillende kaartlagen. Ook is er lesmateriaal over uiteenlopende onderwerpen. Meer informatie over EduGIS.

atlas leefomgeving

Atlas Leefomgeving
www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
Kaarten omtrent de leefomgeving worden op deze website door de overheid ontsloten in een interactieve kaartviewer. Onderwerpen zoals lichtvervuiling, geluid en water.

global forest watch

Global Forest Watch
www.globalforestwatch.org/map
Via Global Forest Watch is het mogelijk om de ontbossing over de gehele wereld te volgen en onderzoeken. Er zijn ook verschillende andere kaartlagen beschikbaar die met ontbossing te maken hebben, zoals landgebruik.

google earth timelapse

Google Earth Timelapse
https://earthengine.google.com/timelapse/
Via deze tool kunnen satellietbeelden van over de hele wereld bekeken worden, in een timelapse van  1984 tot en met 2016. Zo worden veranderingen op aarde snel weergegeven.

the true size

The True Size
www.thetruesize.com
Via deze website zijn de afmetingen van alle landen op de wereld met elkaar te vergelijken. Zoek een land en sleep het bovenop een ander land om te zien wat de verhoudingen zijn. Om uit te leggen hoe de Mercator projectie werkt.

topotijdreis

Topotijdreis
www.topotijdreis.nl
Het Kadaster maakt al jaren lang topografische kaarten van Nederland. Via Topotijdreis kunnen al deze kaarten, voor heel Nederland, online ontdekt worden. Met kaarten vanaf 1815 tot en met nu.

Animatie aardbevingen afgelopen 30 dagen
https://www.interactiveexplainers.com/aardbevingenwereld/aardbevingenwereld.html
Mooie en waardevolle animatie over de aardbevingen in de afgelopen 30 dagen. De animatie is interactief, wat betekend dat je zelf een tijdsperiode kan selecteren. Bekijk ook de andere animaties van Bart Van Bossuyt op zijn website.

topografie in de klas

Topografie in de klas
https://www.topografieindeklas.nl/topotrainer
Via deze website is het mogelijk om op een moderne manier topografie te leren, zonder zwart/witte kopieerbladen.

google my maps

Google My Maps
https://mymaps.google.com/
Een snelle manier om een kaart te tekenen, mogelijk om punten, lijnen en vlakken te maken. Gekoppeld aan je Google account en snel te delen.

volksgezondheid en zorg

Volksgezondheid en zorg
www.volksgezondheidenzorg.info
Via deze website van de overheid kunnen kaarten bekeken worden over onderwerpen die met gezondheid en zorg te maken hebben.

misdaad in kaart

Misdaad in kaart
www.politie.nl/mijn-buurt/misdaad-in-kaart
Op de site van de politie staat een kaart met daarop per postcodegebied de (poging tot) woninginbraken. De exacte locatie is vanwege privacy natuurlijk niet beschikbaar.

cbs in uw buurt

CBS in uw buurt
www.cbsinuwbuurt.nl
Met CBS in uw buurt is data van het CBS gemakkelijk op de kaart te bekijken. Er staan veel verschillende datasets in, van meerder jaren. Data over gemeentes, wijken, buurten en bevolkingskernen en vierkantstatistieken.

pdok

PDOK
https://app.pdok.nl/viewer/
Via de mapviewer van PDOK is het mogelijk om open data van de overheid te bekijken. Voorbeelden van datasets zijn drones no-fly zones, nationale parken, natuurmonumenten en spoorwegen.

missing maps

Missing Maps
www.missingmaps.org
Missing Maps is een organisatie die afgelegen gebieden in kaart wilt brengen door gebruik te maken van de community. Door gebouwen en wegen over te trekken van satellietbeelden worden kwetsbare gebieden in kaart gebracht. Meer informatie over Missing Maps.

afstand meten

Afstand meten
www.afstandmeten.nl
Via deze site is het mogelijk door middel van een kaart afstanden te meten; over de weg en hemelsbreed.