De Geo-future van het onderwijs?

Projecten in het onderwijs. Het maakt het onderwijs voor leerlingen betekenisvol en het laat de samenhang tussen verschillende onderwerpen veel duidelijker zien. Het Nederlandse onderwijs is nog zeker niet zover dat er veel vakoverstijgende projecten plaatsvinden in het voortgezet onderwijs. Dit is helaas vaak niet mogelijk vanwege de huidige manier van toetsen en examineren. Er is een concept die dit wel voor elkaar heeft gekregen. Op een Geo Future School werken leerlingen aan verschillende belangrijke thema’s in projectvorm. Hiervoor werken verschillende vakken zoals aardrijkskunde, economie of scheikunde samen en wordt de kennis geïntegreerd in één module. Maar wat is dat nou, een Geo Future School, en wat heeft de leerling eraan?

Drukwerk
Bron: www.hetstreek.nl/bovenbuurtweg/goe-future

Een Geo Future School is een stroming in het voortgezet onderwijs dat zicht richt op een aantal belangrijke thema’s, ook wel Grand Challenges genoemd. Deze zijn klimaatverandering, energie, water, voedsel, geopolitiek, gezondheid en logistiek. Aan de hand van deze onderwerpen worden modules opgezet die ontwikkeld worden samen met bedrijven of onderwijsinstellingen. De modules bevatten voorbeelden en opdrachten uit het echte leven. Dit geeft leerlingen meer motivatie en ze steken er zeer veel van op. De modules beslaan meerdere traditionele vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, economie, scheikunde, natuurkunde, biologie, Nederlands en wiskunde. Een Geo Future School richt zich dus niet alleen op aardrijkskunde. De onderwerpen zijn breder dan aardrijkskunde, het is een versterking van de onderwerpen en het heeft ook samenwerking met andere traditionele schoolvakken nodig.

De samenwerking tussen de vakken komt in een module over klimaatverandering goed naar voren. Naast aardrijkskunde is hiervoor ook kennis nodig over scheikunde, natuurkunde en economie. Deze vakken worden dan ook betrokken en tijdens het project werken de leerkrachten met elkaar samen om de lessen en begeleiding te verzorgen.

Ontwikkeling van modules

Geo Future School is een initiatief van het KNAG, het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Het KNAG heeft het concept bedacht en elke middelbare school kan zich aansluiten. Het is de bedoeling dat je als Geo Future School zelf modules ontwikkelt op het gebied van de bovenstaande Grand Challenges. Dit gaat altijd in overleg met bedrijven en verschillende andere organisaties die veel verstand hebben van het onderwerp in de module. Daarnaast kan je als Geo Future School ook gebruik maken van de modules die al ontwikkeld zijn door andere scholen. Op het moment zijn er al verschillende modules, bijvoorbeeld over het weer in samenwerking met het KNMI en over energie in samenwerking met Shell. Scholen zijn telkens bezig met het ontwikkelen van nieuwe modules voor de verschillende Grand Challenges.

De Geo Future School is nog in ontwikkeling. Dit schooljaar zijn er ongeveer negen scholen officieel aangesloten. Rond de 40 scholen zijn bezig met een proefmodule of hebben op een andere manier interesse. Dit zijn zeer veel scholen die ermee bezig zijn voor een concept dat nog maar drie jaar bestaat!

Eerste Geo Future School

CSG Het Streek in Ede is de eerste school die met Geo Future School begon. Laatst ben ik langs gegaan om daar een kijkje te nemen. Helaas waren er weinig leerlingen vanwege de examens en een excursieweek. Ik had graag willen zien hoe het er in de klas aan toe gaat. Ondanks de kleine hoeveelheid leerlingen, heb ik veel informatie kunnen krijgen van Rob Adriaens. Hij is werkzaam op CSG Het Streek, maar ook bij het KNAG en bij CITO.

Van Rob krijg ik te horen dat de leerlingen erg enthousiast zijn en dat ze zelf ook doorhebben dat ze er meer van leren. Het lijkt erop dat op CSG Het Streek meer leerlingen kiezen voor een vervolgopleiding in de richting van aardrijkskunde. Ook voor Geo Media and Design wordt gekozen, mijn opleiding, leuk! De leerkrachten moesten even een drempel over. Het is natuurlijk wel wennen, een nieuw concept, maar ze zijn nu ook over de streep en doen enthousiast mee.

Technologie en Geo-ICT

Er wordt veel gebruik gemaakt van technologie en ook Geo-ICT komt veel aan bod. Vooral toepassingen zoals EduGIS en ArcGIS Online worden veel gebruikt en dit vinden de leerlingen erg leuk. In deze programma’s kan je verschillende soorten data aan kaarten toevoegen en zo patronen of relaties ontdekken. Opdrachten die hiermee gemaakt worden zijn bijvoorbeeld het onderzoeken van verzorgingsgebieden van bedrijven of Ruimte voor de rivier de IJssel.

Het doel van de inzet van Geo-ICT is niet het leren hoe deze toepassingen werken, maar het gebruik van Geo-ICT om geografische vraagstukken te kunnen begrijpen en beantwoorden. Natuurlijk leren de leerlingen tussendoor wel hoe de toepassing werkt maar dit is niet het hoofddoel. Tijdens de opdrachten krijgen ze ook door wat de mogelijkheden zijn van de vele toepassingen en zullen enkele leerlingen zich aangesproken voelen hier (later) meer mee te willen doen. Over het algemeen kiezen er nu namelijk nog maar weinig leerlingen voor een Geo-opleiding.

Tijd voor iets extra’s?

Voor deze stroming is het nodig om een aantal aanpassingen in de planning en het rooster te maken. Veel scholen beginnen ermee door een module tijdens aardrijkskunde lessen in de onderbouw  te doen. Dat is dan nog goed mogelijk omdat de voorbereiding voor de examens daarmee niet in gevaar komt. In de bovenbouw zou het nodig zijn om een aantal extra lessen toe te voegen, zodat alle normale aardrijkskunde lessen door kunnen gaan in verband met de examens.

Als het concept op een school al wat langer loopt is het ook mogelijk om wat meer te gaan schuiven met de lessen. Omdat er meerdere traditionele vakken betrokken zijn bij Geo Future School, kan elk vak een bepaald aantal uren afstaan aan een module van Geo Future School. Dit is vaak goed mogelijk omdat het maar weinig in te leveren uren per vak zijn en omdat de leerlingen in de extra module ook veel opsteken, wat ze weer kunnen toepassen bij de traditionele vakken. Tijdens de module kan ook meer samenwerking worden gezocht met leerkrachten van andere vakken dan aardrijkskunde. Deze kunnen natuurlijk erg nuttige ideeën en uitleg hebben. In het begin zal het echter vooral vanuit het vak aardrijkskunde bekeken worden. De shift van aardrijkskunde naar de hele wereld, andere vakken en de toekomst is mooi om te maken.

De extra moeite en organisatie is het zeker waard. De resultaten van de projecten zijn goed en de leerlingen worden een stuk beter voorbereid op de toekomst en dat is natuurlijk het doel van onderwijs.

 

Eén reactie op “De Geo-future van het onderwijs?

  1. Pingback: GIS in het Voortgezet Onderwijs – voordelen en onderzoek – Jessy Faas

Geef een reactie