Waarom GIS?

Aardrijkskunde gaat hand in hand met kaarten. Er zijn veel verschillende soorten kaarten; topografische kaarten, thematische kaarten, oude kaarten, foute kaarten, grote kaarten aan de muur van de klas, kleine kaarten in een lesboek, wereldkaarten en plattegronden. Ze helpen jou als docent om een onderwerp of een geografisch verschijnsel uit te leggen en ze helpen de leerlingen om een beeld te vormen van een bepaald gebied, of misschien juist wel van de hele wereld.

Om informatie uit al die kaarten te kunnen halen hebben leerlingen kaartvaardigheden nodig; hoe lees je een kaart? Waar is die schaalstok voor? Hoe vind je de juiste kaart in de atlas? Als ze dat eenmaal doorhebben kunnen kaarten een schat aan informatie zijn en zijn het onmisbare hulpmiddelen in de aardrijkskunde les.

Met de komst van Google Maps, digitale atlassen, interactieve kaarten, vrij te gebruiken webGIS, StoryMaps, en het gebruik van smartphones en computers in de klas verandert het landschap van kaarten in de aardrijkskunde les. GIS is is niet langer iets dat alleen gebruikt wordt op de universiteit en in het bedrijfsleven, het is ook ontzettend waardevol in het voortgezet onderwijs.

Er zijn verschillende redenen waarom je GIS-tools in je lessen zou kunnen gebruiken, hieronder een aantal redenen;

Actief
Leerlingen kunnen met behulp van GIS zelf geografische vragen stellen en deze ook beantwoorden. Ze herkennen patronen in de data en gaan op zoek naar de ‘waarom’. Hierdoor zijn ze actief met de lesstof bezig, wat helpt met het begrijpen en onthouden van de informatie.

Data
In de huidige wereld speelt data al een belangrijke rol en in de toekomst zal deze rol alleen nog maar groter worden. Het is belangrijk dat leerlingen kunnen omgaan met data en weten hoe ze deze zo kunnen bekijken en bewerken zodat ze er nuttige informatie uit kunnen halen. GIS is een uitstekende tool om met geografische data te werken en zo meer te leren over dit onderwerp.

Veldwerk
De tijden van met pen en papier door de stad heen en op elkaars rug schrijven om vragen te beantwoorden zijn voorbij. Het is voor leerlingen zoveel makkelijker om veldwerk en excursies met behulp van hun smartphone te doen. Een GIS-kaart op hun telefoon kan de route tonen, of het gebied aangeven waarin ze aan de slag gaan. Antwoorden op vragen of observaties (met foto’s!) kunnen ze direct aan een locatie op de kaart koppelen. Hierdoor wordt het makkelijker om achteraf conclusies te trekken over geografische patronen!

Toekomst
Inmiddels staat het gebruik van GIS ook in de eindtermen voor het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat leerlingen weten hoe ze een interactieve kaart kunnen ‘lezen’ en gebruiken, maar ook dat ze zelf simpele interactieve kaarten kunnen maken. Voor veel organisaties (bedrijven en overheid) speelt geo-informatietechnologie een telkens grotere rol, er is dan ook veel vraag naar mensen die hier mee kunnen werken. Het is daarom ook goed dat leerlingen er al vroeg mee in aanraking komen, om interesse te wekken en om het bewustzijn te creëren dat dit een carrièrepad zou kunnen zijn.

Naast de bovengenoemde redenen om GIS te gebruiken zijn er nog meer voordelen, bijvoorbeeld op het gebied van motivatie, presenteren, digitale kaartvaardigheden en media fluency.

Wil je meer weten over GIS in de les? Bekijk dan de volgende blog-posts:


5 voorbeelden van GIS in de les

5 voorbeelden van hoe je GIS kan gebruiken in het voortgezet (aardrijskunde) onderwijs. Met verwijzingen naar lesmateriaal met ArcGIS Online, StoryMaps en Survey123.

Wat is een StoryMap?

Wat is dat eigenlijk, een StoryMap? En wat kan je daar als (aardrijkskunde) docent mee?

3 werkvormen met een StoryMap

In de meeste gevallen zal een StoryMap maken niet het voornaamste doel zijn van je les. Een StoryMap is een tool die gebruikt wordt om een…


Geef een reactie