Effect van GIS op inzicht in geografische vraagstukken

Designed by Freepik

Tijdens het NRO congres in 2015 werd de kennisrotonde gepresenteerd. Dit is een platform waar onderwijsprofessionals vragen kunnen stellen uit en over het onderwijs. De medewerkers achter de kennisrotonde proberen dan zo goed mogelijk de vraag te beantwoorden.

Dit leek mij een mooie kans en enige tijd later heb ik mijn vraag ingestuurd; ‘Wat is het effect van ‘leren met’ GIS in het voortgezet onderwijs op het inzicht in geografische vraagstukken van leerlingen?’ Raisa Huijsmans heeft mij geweldig geholpen en heeft zich verdiept in het onderwerp. Mijn vraag is goed beantwoord, het geeft een compleet overzicht van het effect van GIS. Dit heeft ze gedaan door veel onderzoeken te vergelijken en zo een totaalbeeld te kunnen schetsen. Het resultaat wil ik graag met jullie delen.

Via de website van de kennisrotonde is de samenvatting van haar antwoord te vinden. Ook het volledige rapport is beschikbaar.

Enkele highlights uit het rapport waarvan ik het fijn vind om dit bevestigd te krijgen:

“Met name het ontwerp van lessen en opdrachten met GIS is van belang, waarin het stellen van complete en heldere doelen centraal staan.”

“Het blijkt namelijk dat zonder (GIS) technologie hetzelfde effect bereikt zou kunnen worden, maar de (GIS) technologieën bieden meerdere mogelijkheden waardoor het makkelijker is een goede lessenserie te ontwikkelen. Daarnaast blijkt dat leerlingen die met GIS leren een grotere (actieve) betrokkenheid hebben doordat het gebruik van lokale data en het werken met computers beter aansluit bij de beleving van de leerlingen. Door de lesstof aan te laten sluiten op de belevingswereld van de leerlingen kunnen de leerlingen voortbouwen op eerder opgedane kennis en ervaringen, waardoor zij (beter) kunnen leren.”

“Vanuit de onderzoeken die geen effect vonden van GIS op de resultaten van toetsen en spatial thinking is ‘tijd’ als aandachtspunt naar voren gekomen.”

“Bij het ontwerpen van onderwijs met GIS zou ‘Onderzoeken met’ GIS de meest ideale vorm zijn, waarin leerlingen de lesstof zelf ontdekken en verkennen (constructivisme), waardoor het leren verandert naar analyseren en probleem oplossend leren.”

Een opvallende quote: “In onderzoek naar effecten op toets resultaten blijkt dat de positieve effecten van GIS niet voor alle leerlingen gelden. Voor leerlingen met een niet-westerse achtergrond heeft GIS namelijk een grotere positieve invloed op de resultaten van geografische toetsen.”

Alle quotes zijn afkomstig uit het volledige rapport, daar is ook de bronvermelding van de uitspraken te vinden.

Eén reactie op “Effect van GIS op inzicht in geografische vraagstukken

  1. Pingback: Hoe geef je les met GIS? – Jessy Faas

Geef een reactie